Mensen in de zorg
over mensen die worden verpleegd en verzorgd

In de gaten houden
20 april 2020

De mevrouw maakte soms een praatje met de schoondochter van een andere bewoner. Af en toe wilde ze dan ook haar gebit zien. Nauwkeurig inspecteerde ze de tanden van de vrouw, die nooit had gevraagd om een onderzoek maar dat meerdere keren vriendelijk en zonder klagen onderging.

Naast haar orale studies liet de bewoonster vaker zorgzaamheid zien. Zo had ze dezelfde vrouw op het hart gedrukt dat ze goed op haar partner moest letten, ze moest hem ‘in de gaten houden’. Dat advies leek voort te komen uit haar eigen leven. Ze was zelf slachtoffer van ontrouw geweest. Tegen een zoon had ze ooit gezegd dat ze niet wist hoeveel halfzussen of -broers hij had.

Vaak zat ze in een stoel op de begane grond van het verpleeghuis. Voor zich uit te kijken, zonder iets te lezen of te doen, af en toe zwaaiend naar anderen die langsliepen. ‘Wat doe ik hier?’, vroeg ze wel eens geïrriteerd aan een bezoeker van een andere bewoner.

Een gelukkige indruk maakte ze niet altijd. Ze leek zich af te vragen waarom ze haar laatste dagen op deze manier in een instelling moest slijten. Daar is inmiddels een eind aan gekomen.