Mensen in de zorg
over mensen die worden verpleegd en verzorgd


Communicatie
8 september 2019

I
n een onlangs gepubliceerd rapport laat de Patiëntenfederatie ouderen aan het woord die nog thuis wonen. Het is jammer dat de resultaten zelfs in komkommertijd niet voornaam in nationale media verschenen.  

Hoewel het rapport ook positieve dingen blootlegt in de thuiszorg vragen een boel haken en ogen nog aandacht.  Ruim een op de drie mensen die hulp krijgt thuis vindt de samenwerking tussen zorgverleners maar redelijk, matig of slecht. Die diverse partijen maken soms ook verschillende afspraken over de behandeling of zorg.

Soms krijgen mensen tegenstrijdige adviezen. Afspraken over planning worden volgens de geraadpleegde ouderen in een van de vijf gevallen niet nagekomen. Voor een op de vijf mensen is het niet duidelijk waar ze naartoe moeten met een klacht. Dus verrassend is het niet dat de Patiëntenfederatie aandacht vraagt voor communicatie.  

Zo veel onduidelijkheden creëren een mist waar je niet op zit te wachten als je zorg nodig hebt. Je hebt wel andere dingen aan je hoofd.  

In elke beroepssector gaan dingen mis. Maar in de zorg zijn daar twee kanttekeningen bij te maken. Ten eerste gaat het om kwetsbare mensen voor wie fouten grote gevolgen kunnen hebben. Stel, je thuiszorgmedewerker zou volgens afspraak tussen 08.00 en 10.00 uur moeten langskomen voor hulp bij het douchen. Maar om 11.00 uur is er nog niemand. En dan besluit je maar zelf te gaan douchen, met alle gevaren van dien in een natte badkamer.  

Ten tweede is in 2015 het zorgstelsel veranderd waardoor mensen langer thuis moesten blijven wonen. Na ruim vierenhalf jaar zijn er nog steeds organisatorische problemen.
Is dat uit te leggen aan de mensen die zorg aan huis moeten krijgen?  

Dan heb je wel hele goede communicatie nodig.