Mensen in de zorg
over mensen die worden verpleegd en verzorgd

Over Mensenindezorg.nl

 

Mensenindezorg.nl wordt geschreven door Rogier Boogers. Zijn vader werd verpleegd door Cordaan, waar Rogier met circa tien anderen lid was van de Centrale Cliëntenraad. Die behartigt de belangen van zo'n 20.000 mensen die allerlei zorg krijgen van Cordaan (o.a. verpleging, thuiszorg, jeugdzorg, ggz). Ook was hij lid van de Wmo Adviesraad van de gemeente Amsterdam. Met zo'n tien anderen adviseerde hij de wethouder Zorg over de zorg die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning valt.

Deze site biedt een blik in de levenswereld van mensen die door hun gezondheid minder dan anderen deelnemen aan, en minder zichtbaar zijn in, de samenleving. Hun stem wordt daarom weinig gehoord. Om het belang van menselijkheid in de zorg te benadrukken, worden hun uitspraken en ervaringen hier gedeeld. De teksten gaan voornamelijk over mensen die worden verpleegd of thuiszorg ontvangen.

Twitter: @RogierBoogers